Kuhmo Oy:n vuosi 2023 oli taloudellisesti haastava

huhti 30, 2024

Tiedote 30.4.2024

Sahatavaran kysyntä oli kokonaisuudessaan heikkoa vuonna 2023. Alkuvuoden maltillinen kysynnän kasvu taittui touko- kesäkuussa ja erityisesti vuoden jälkimmäinen puolisko oli kysynnän ja sahatavaran hinnan osalta huono. Sivutuotteiden kysyntä oli hyvää ja se tuki yhtiön tulosta, mutta sivutuotteidenkin toimituksia rasitti alhainen tuotantomäärä erityisesti vuoden loppupuolella.

Yhtiön tuotanto ei toteutunut suunnitellulla tavalla ja tuotantomäärät jäivät tavoitteista. Uuden sahalinja 3 tuotannon ylösajo ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti, ja erityisesti loppuvuodesta jäätiin tavoitteista. Matalan tuotantomäärän johdosta sahatavaratoimitukset olivat suunniteltua alhaisemmat.

Liikevaihto supistui merkittävästi edellisvuodesta ollen 101,5 M€ (2022 125,4 M€). Liiketappio oli -3,0 M€ (2022 24,8 M€), joten taloudellinen tulos oli erittäin heikko.

Merkittävä laitosten uudistusohjelma valmistui vuodenvaihteessa ja alkuvuoden aikana on saavutettu suunniteltu tuotannon taso. Vuoden 2023 investoinnit olivat bruttona 22,2 M€, joihin saatiin EAKR avustusta 2,9 M€.

Vuonna 2024 sahatavaran markkinat ovat tasapainottuneet pääosin merkittävien tuotannonrajoitusten johdosta. Globaali talouskasvu on edelleen heikkoa ja se näkyy erityisesti rakentamisessa laajasti yhtiön markkina-alueilla.

Taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi tulee loppuvuoden aikana sahatavaran hintojen edelleen vahvistua, eikä kustannusten nousulle ole sijaa. Raaka-aineen hinta on historiallisen korkealla, ja valitettavasti puunjalostuksen kannalta nykyinen taso on liian kallis näkyvissä olevassa suhdannetilanteessa.

Keskipitkällä aikavälillä puutuotteiden markkinanäkymä on edelleen positiivinen ja puutuotteet ovat osaratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siirtymässä pois fossiilitaloudesta kohti kestävää huomista.

Kuhmossa 30.4.2024

Tommi Ruha,
toimitusjohtaja,
Kuhmo Oy