Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma

kesä 11, 2024

Kuhmo Oy sitoutuu siihen, että metsät voivat hyvin nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme mukana Sahateollisuuden uudessa metsäympäristöohjelmassa tekemällä toimenpiteitä, jotka lisäävät metsien monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä. Yhdessä metsänomistajan kanssa metsäammattilaiset antavat vinkkejä, joilla metsälajien elinolosuhteet säilyvät hyvinä ja vedet puhtaina.

Kiinnittämällä huomiota monimuotoisuutta lisääviin toimenpiteisiin parannetaan metsän terveyttä ja tuhonkestävyyttä, kasvatetaan metsän virkistysarvoa ja varmistetaan sienien, marjojen ja riistalajien
viihtyvyyttä. Keinoina käytetään mm. sekapuustoisuuden suosimista, soiden reunavyöhykkeiden turvaamista sekä lahopuiden säästämistä.

Voit lukea ohjelmasta lisää osoitteesta https://sahateollisuus.com/metsaymparistoohjelma/