”Vino pino syitä, miksi myydä puu meille”

syys 5, 2023

juhaniMetsäjohtajamme Juhani Pääkkönen on syntyperäinen kuhmolainen, jonka juuret ovat syvällä Kuhmon karun kauniissa metsissä. Hänen isänsä oli yksi Kuhmo Oy:n perustajajäsenistä.

Juhani vastaa puunhankinnastamme. Uusien investointiemme myötä puunkäyttömme kasvaa entisestään, joten myös hankinta-alueet laajenevat. Juhanin tiimiin kuuluu viisi puunostajaa, joihin tutustumme tarkemmin lähiaikoina. Juhani kokee työssään erityisen inspiroivaksi raakapuumarkkinoiden mekanismit ja markkinakehityksen ennakoimisen. Tärkeä osa metsäjohtajan työnkuvaa on ohjata tukin hankintaa oikeaan suuntaan – vaikka se joskus olisi kuin kristallipalloon katsomista.

”Nyt on hyvä hetki myydä puuta: puun hinnat ovat vielä historiallisesti tarkasteltuna korkealla tasolla. Tällä hetkellä olemme kiinnostuneita etenkin tukkivaltaisista kohteista niin pääte- kuin järeämmillä harvennushakkuilla”, Juhani kertoo.

Miksi metsänomistajan sitten kannattaisi myydä puunsa Kuhmo Oy:lle? Tähän löytyy Juhanin mukaan vino pino syitä, joista tärkeimmiksi hän nostaa metsänomistajan tilin maksimoivan katkonnan, paikallisuuden ja vastuullisen toiminnan.

Katkonnalla on väliä

 Sahayritys pyrkii aina maksimoimaan leimikoista saatavan sahauskelpoisen raaka-aineen määrän. Myös metsänomistajan näkökulmasta tämä on viisasta, sillä tukkipuu on liki kolme kertaa arvokkaampaa kuin kuitupuu. Tukin määrän maksimoivat pituudet ja läpimitat vaikuttavat siten suoraan metsänomistajan kukkaron paksuuteen. Samalla puuta ohjataan hiiltä pitkään sitoviin tuotteisin, kuten esimerkiksi rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Laaja tuotevalikoimamme mahdollistaa sen, että pystymme hyödyntämään myös hyvin pieniläpimittaista harvennuspuuta, joka muuten päätyisi kuitupuuksi. ”Kannattaa siis huomioida, että parhaan yksikköhinnan sijaan lasketaan viivan alle koko leimikosta kertyvät eurot”, Juhani muistuttaa.

Paikallisuus kunniaan

 Olemme ylpeästi paikallinen yritys, joka tuo kotiseudullemme työtä ja toimeentuloa. Puunkorjuussa ja kuljetuksessa meillä on pitkäaikaiset sopimukset paikallisten toimijoiden kanssa.  Nykyaikainen kalusto takaa myös hyvän korjuujäljen.

Pitkän historian omaava, vakaa toimija, ei niin vain notku suhdannemyrskyissäkään, sillä katseemme on pitkällä tulevaisuudessa. Tästä hyvänä esimerkkinä kymmenien miljoonien investoinnit, joita olemme pitkäjänteisesti toteuttaneet ja joiden työllistävä vaikutus alueella on merkittävä.

Aina ympäristöä kunnioittaen

Puun alkuperäketjun seuranta on meillä sertifioitu sekä PEFC:llä että FSC:llä. Toki noudatamme toiminnassamme myös hyvän metsänhoidon suosituksia. Henkilökuntamme ja yrittäjäkumppanimme ovat kouluttautuneet ympäristöasioihin ja valitsevat metsänomistajan kanssa yhteistyössä juuri hänen kohteelleen parhaiten soveltuvan hakkuumuodon.

”Olemme mukana myös Sahateollisuuden metsäympäristöohjelmassa. Metsänomistajan toivomusten mukaan voimme lisätä metsien monimuotoisuutta puukaupan yhteydessä sovittavilla erilaisilla toimenpiteillä”, Juhani kertoo.