Kuhmo Oy hankkii uuden pääsahalinjan Veisto Oy:ltä

touko 31, 2022

Kuhmo Oy on tehnyt monivuotiseen sahalaitostensa kehittämisohjelmaan kuuluvan suurimman hankintapäätöksen. Kuhmon Sahan pääsahalinja uudistetaan Mäntyharjulaisen Veisto Oy:n SL250 3.3. sahalinjalla. Uusi sahalinja otetaan käyttöön kesällä 2023.

Sahalinjan valmistuttua Kuhmon laitosten tuotantokapasiteetti on yli 600 000 m3 sahatavaraa vuodessa (nykyinen kapasiteetti on 400 000 m3) ja sahapuun käyttö tulee olemaan yli 1 300 000 kiintokuutiometriä. Aiemmin asennetut ja toteutusvaiheessa olevat investoinnit mahdollistavat korkean kapasiteetin hyödyntämisen heti sahalinjan valmistuttua.

Perusteellisen selvityksen jälkeen investoinnissa päädyttiin Käyttämään parasta tarjolla olevaa teknologiaa. Linjassa hyödynnetään tämänhetkisen automaatioja kuvantamisteknologian mahdollisuudet täysimääräisesti ja samalla varaudutaan teknologian kehitykseen tulevaisuudessa. Kuhmo Oy on saanut hankkeeseen investointitukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

”Veisto Oy valikoitui toimittajaksi nykyaikaisen teknologian ja jatkuvan tuotekehityksensä ansiosta. Valittu sahalinja vastaa erityisen hyvin juuri Kuhmo Oy:n vaatimuksiin. Sahalinja on pitkäaikainen investointi, ja huolto- ja varaosapalvelujen saatavuus nyt sekä myös tulevaisuudessa vaikutti myös merkittävästi valintaan.”

Raaka-aine uudelle sahalinjalle tullaan hankkimaan nykyiseltä hankintaalueelta Kainuusta ja Pohjois-Karjalan pohjoisosista. Kuhmo Oy on kartoittanut raaka-ainetilanteen kehittymisen hankinta-alueellaan. Alueen metsien rakenne lisää tukkipuun tarjontaa tulevaisuudessa, mikä yhdistettynä kuiduttavan teollisuuden investointeihin Pohjois-Suomessa, turvaa riittävästi raaka-ainetta investoinnillemme.

“Pääsahalinjan uudistus on merkittävä askel tuotantolaitostemme modernisoinnissa. Olemme solmineet viimeisen 16 kk aikana yli 34 miljoonan euron arvosta hankintoja laitostemme modernisoinniksi. Kuhmo Oy turvaa investoinneilla tulevaisuuttaan, henkilöstönsä sekä yhteistyökumppaneidensa työllisyyttä, ja tuo vientituloja maakuntaan.”

Poliittisten päätöksentekijöiden tulisi tunnistaa ja tunnustaa puuteollisuuden merkitys Suomen ja maakuntien hyvinvoinnille. Suomi tarvitsee aktiivista teollisuuspolitiikkaa, jolla turvataan muun muassa puuteollisuuden hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Metsätalouden piirissä olevia pinta-aloja ei tule Pohjois-Suomessa vähentää ja puun tuotannon tehokkuudesta on korostetusti huolehdittava muiden tavoitteiden ohessa.

“Uusiutuvan ja ilmasto- ja ympäristöystävällisen sahatavaran kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ja Kuhmo Oy haluaa omilla toimillaan olla mukana rakentamassa kestävämpää huomista. Kuhmo Oy uskoo, että sahatavara on välttämätön ratkaisu maailman siirtyessä fossiilitaloudesta kiertotalouteen. Sahatavara perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, toisin kun kilpailevat materiaalit. Puutuotteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina.”

Kuhmossa 29.6.2021
Tommi Ruha, puh. 050 410 3845
toimitusjohtaja
Kuhmo Oy
Julkaisuvapaa 29.6.2021 klo 13.00
Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet