Sivutuotteet

Kaikki tuotannossa syntyvät sivutuotteet hyödynnetään täysmääräisesti niille soveltuvissa käyttökohteissa.

Tuotannossa syntyviä sivutuotteita ovat kuituhake, sahanpuru, kuori sekä kuivamurske.

Merkittävä osa syntyvistä sivutuotteista hyödynnetään Kuhmon Lämpö Oy:n yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Kuhmon Lämpö Oy:n voimalaitokset sijaitsevat saha-alueella ja ne tuottavat kaiken Kuhmon kaupungin ja Kuhmo Oy:n tarvitseman lämpöenergian, sekä 70 % saha-alueen sähköenergiasta. Tuotannossamme käyttämämme lämpöenergia on siten sataprosenttisesti tuotettu uusiutuvalla energialla ja sähköenergiastammekin selvästi yli 70 prosenttia on uusiutuvaa energiaa.

Sivutuotteiden muita hyödyntämiskohteita ovat mm.

  • Kuituhake toimitetaan biojalostamojen raaka-aineeksi
  • Sahanpuru puristetaan briketeiksi ja toimitetaan ulkopuolisille asiakkaille polttoaineeksi tai raaka-aineeksi
  • Kuivamursketta, purua ja kuorta toimitetaan myös ulkopuolisille asiakkaille sähkön ja lämmöntuotannon polttoaineiksi

Sivutuotteita koskevissa asioissa ota yhteyttä toimitusjohtaja Tommi Ruhaan.