Hankintaperiaatteet

Kuhmo Oy:llä on pitkät perinteet metsänomistajien luottamuksen arvoisena vakavaraisena puukauppakumppanina, jonka juuret ovat vahvasti Kainuussa. Tänä päivänä olemme yli 800.000 m3 vuotuisella puunkäytöllä Kainuun suurin puunkäyttäjä. Käyttämästämme puusta noin 4/5 on mäntyä ja 1/5 kuusta. Tärkeimmät raaka-ainelähteet ovat meitä ympäröivät valtion metsät, sekä hankinta-alueemme yksityismetsät Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Yksityismetsistä hankimme puuta niin pysty- kuin hankintakaupoillakin.

Puunkorjuussa tunnusmerkkejämme ovat sahapuun tarkka talteenotto ja hyvä korjuujälki metsäluontoa kunnioittaen. Toiminnassamme olemme sitoutuneet alueelliseen metsäsertifiointiin ja ympäristöasioiden huomioimiseen. Urakoitsijoillamme on käytössään modernia puunkorjuutekniikkaa sekä pitkä kokemus tukin tarkasta katkonnasta. Koko logistiikkaketjumme koostuu paikallisista korjuu- ja kuljetusyrittäjistä.

Leimikon arvokkaimpien puutavaralajien mänty- ja kuusitukin sekä pikkutukin tarkka talteenotto on meille itsestäänselvyys. Normaalitukkeja ohuempi ja heikkolaatuisempi, leimikon kuituosuudesta hankkimamme mänty- ja kuusiparru tehostaa sahapuun talteenottoa entisestään. Pelkän hintavertailun ohella metsänomistajan on tärkeää tiedostaa sahapuun katkonnassa käytettävien pituuksien ja läpimittojen rahallisesti suuri merkitys puukaupassa. Valitsemalla Kuhmo Oy:n puukauppakumppaniksi metsänomistaja takaa itselleen hyvän lopputuloksen. Kysy lisätietoja, tai tarjous metsäammattilaisiltamme, se kannattaa!