Puukauppa

Kuhmo Oy on Kainuun suurin puunkäyttäjä. Vuotuinen raakapuun tarpeemme on yli 800 000 m3 mänty- ja kuusisahapuuta, josta n. 80 % on mäntyä ja 20 % kuusta. Tärkeimmät raaka-ainelähteet ovat valtion metsät ja hankinta-alueen yksityismetsät.

Yksityismetsistä ostamme puuta niin pysty- kuin hankintakaupoillakin.

Kuhmo Oy tunnetaan luotettavana puukauppakumppanina, jonka tunnusmerkkejä ovat sahapuun tarkka talteenotto ja hyvä korjuujälki metsäluontoa kunnioittaen. Nykyaikainen pitkälle automatisoitu pienpuulinjamme mahdollistaa myös normaalitukkeja ohuemman ja heikkolaatuisemman raaka-aineen tehokkaan käsittelyn.