Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kuhmo Oy 2017–2019, materiaalitehokkuuden, käyntiasteen ja tuotelaadun parantamiseksi Development project 2017-2019 to improve Kuhmo Oy’s material efficiency, production uptime and product quality. Kehittämishankkeen tavoitteena on selvästi parantaa yhtiön...